Socialpædagogisk Opholdssted der er godkendt til paragraf 66 og paragraf 76

Opholdsstedet Nordkraft er normeret til seks unge i alderen 12 til 17(22) år, og har åbent 365 dage om året.

Vi har til huse i Mou, 18 km fra Aalborg centrum. Vi ligger tæt på byen, hvilket muliggør at give de unge en pædagogisk behandling i et miljø, der ligner det miljø de kommer fra og sandsynligvis skal tilbage til.

Tlf.: +45 9816 7040 · nordkraft@opholdsstedet-nordkraft.dk

Bæredygtige relationer

Vi vægter individuel behandling højt – men indenfor faste rammer og en struktur der er genkendelig. Vi vægter fælles interesser højt, hvilket er muligt i forhold til vores normering. En fælles interesse kan give pædagogen og den unge mulighed for at opbygge en tillidsfuld og bæredygtig relation til hinanden, som er grobund for det pædagogiske arbejde.

Endvidere sikrer normeringen et optimeret arbejde med de unges individuelle handlingsplaner i dagligdagen, hvor det netop bliver muligt at arbejde med de unges mål og delmål.

Hverdagen på Opholdsstedet Nordkraft bærer præg af et struktureret miljø, hvor arbejde, skole, daglige gøremål og fritidsaktiviteter prioriteres højt.