Børne- og ungehjem efter Barnets lov § 43 stk. 1 nr. 6 og stk. 3. og § 113 – 118.

Børne- og ungehjemmet Nordkraft er normeret til seks unge i alderen 12 til 17(22) år, og har åbent 365 dage om året. Vi har til huse i Mou, 18 km fra Aalborg centrum.

Vi ligger tæt på byen, hvilket muliggør at give de unge en pædagogisk behandling i et miljø, der ligner det miljø de kommer fra og sandsynligvis skal tilbage til.

“Vi vægter individuel behandling højt – men indenfor faste rammer og en struktur der er genkendelig. Vi vægter fælles interesser højt, hvilket er muligt i forhold til vores normering.”

Tryghed, respekt, tillid og indflydelse på egen livssituation

KRAP

Allerede i visitationen anvender vi KRAP som metode. Vi udarbejder en Kognitiv Sagsformulering. Denne har til hensigt at danne et overblik over den unges dynamikker. Vi anvender Kognitiv Sagsformulering i arbejdet med at integrere den unge i huset og uddanne personalet internt til at arbejde individuelt.

Det giver et overblik over, hvilken målgruppe, den unge er anbragt efter, samt hvilke mestringsstrategier den unge anvender, når noget bliver svært. Vi finder det yderst vigtigt at danne os en forståelse for den unge, både hvilke udfordringer den unge har, men også ressourcerne og hvordan den unge påvirkes positivt.

De unges handlingsplaner

Normeringen sikrer optimeret arbejde med de unges individuelle handlingsplaner i dagligdagen, hvor det netop bliver muligt at arbejde med de unges mål og delmål.

Hverdagen på Børne- og ungehjemmet Nordkraft bærer præg af et struktureret miljø, hvor arbejde, skole, daglige gøremål og fritidsaktiviteter prioriteres højt.