Familien

I vores regi behandler vi ikke kun de unge, men drager hele familien ind i arbejdet, i det omfang der magtes. Vi anvender forældrenes/familiens erfaringer i behandlingen af deres barn. Vi mener; jo bedre samarbejde der er mellem os, jo nemmere er det for den unge at være anbragt – og jo nemmere er samværet, når dette er i familiens regi.

I nogle tilfælde har vi i perioder kontakt dagligt – vi er ”en del” af familien, og derfor er forældrene også inviteret til faglig supervision, hvis dette er relevant. Vi inddrager samme, da vores målgruppe har brug for helhedsstruktur og planlægning i hverdagen. Endvidere er problematikkerne omkring vores unge ofte yderst vanskelige, og deres adfærd uforudsigelig og oftest afledt af omgivelsernes adfærd.

Vi står til rådighed, når samme har det svært i forhold til deres barn, og vi kommer gerne i hjemmet for at være der for dem. Endvidere kan der aftales hjælp til søskende, der ofte lider under uforudsigelige adfærd fra deres søster/bror. Vi vil forsøge at hjælpe dem til at forstå, men også forsøge at lære hele familien, hvorledes de kan hjælpe med at omgås deres barn, således behandlingen bliver helhedsorienteret.

Vi tager altid ansvaret for den unge. Dette også, når denne er på hjemrejse. Vi laver aftalerne med den unge, således forældrene kan bruge samværet positivt sammen med deres barn. Vi anvender aftalekort, som den unge har med i lommen ved behov. Større aftaler med den unge laves som kontrakt og underskrives af os og denne. Vi forsøger at slippe vores ansvar overfor forældre og den unge i takt med en positiv udvikling – nogle gange går det godt og andre gange, må vi være der til at samle op igen.

Der laves individuelle aftaler – nogle unge ønsker vi bliver i byen under samværet, hvorfor vi nogle gange holder i nærheden, og dermed kan tilkaldes af den unge eller forældrene. Vi har altid personale til rådighed ved hjemmebesøg og hjemrejser, hvorfor vi altid kan komme forbi og se om samværet kan redes ved konflikt. Andre gange må det afbrydes og vi prøver igen en anden gang.