Kapacitet

Nordkraft modtager unge mellem 12 og 17(22), der ikke er i stand til at klare sig selv, og som på grund af sin livshistorie har udviklet særlige sociale problemer, der gør det yderst vanskeligt for dem at klare sig i sociale sammenhænge på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, i fritidsaktiviteter og i mellemmenneskelige sammenhænge, generelt.

• Vi er klar indenfor en time(afhængig af geografisk afstand)

• Anbringelser under ungdomssanktioner – herunder også mulighed for anbringelse i fase 1 såfremt den anbringende kommune beslutter dette

• Udslusning og efterværn

• Samarbejde med intern folkeskole og værksted med mulighed for arbejdsprøvning

• Job og praktikpladser samt beskæftigelse/arbejdstilbud

Vi har aldrig lukket, og løser alle opgaver med stor professionalisme uden at gå på kompromis med respekt og omsorg for den anbragte. Derfor vægter vi også faglighed blandt personalet højt. Magt bliver aldrig til et pædagogisk virkemiddel på Opholdsstedet Nordkraft.