KRAP

Under udarbejdelse


1 ledig plads

Vi har plads til at hjælpe en ny ung i huset. Visitationen kan kontaktes 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Akutte henvendelser modtages gerne - vi er klar til opgaven inden for en time. Visitationen: 9816 7040 eller 6040 7041

Aldrig magt

Magt anvendes aldrig som et pædagogisk virkemiddel. Vi anvender i praksis de forestående magtanvendelsesregler, og magtanvendelser finder ikke sted i vores almene dagligdag.