KRAP på Nordkraft

KRAP er både et menneskesyn og en metodisk værktøjskasse. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis.

Overordnet er antagelsen om mennesker og menneskelig formåen:

  • Alle gør det bedste de kan, ud fra deres grundvilkår og den aktuelle kontekst
  • Alle vil gerne lære og udvikle sig, hvis de gives betingelser, så de kan
  • Alle reagerer i overensstemmelse med deres styrende tanker
  • Alle har ressourcer – men ikke alle kan se dem

Vores tilgang medfører, at de unge føler sig set og hørt. Vi anvender i praksis at have udviklingssamtaler med de unge. Dette udføres af kontaktteamet ud fra en fast dagsorden, således det er genkendeligt og den unge kender til forventningerne. Det er den unges tid, hvor vi arbejder med den kognitive udvikling, selverkendelse samt mestringsstrategier.

Vi anvender den KRAP´ske logik i hverdagen med udgangspunkt i tankerne om mestring, kompetenceudvikling og færdighedstræning.

Allerede i visitationen anvender vi KRAP som metode. Vi udarbejder en Kognitiv Sagsformulering. Denne har til hensigt at danne et overblik over den unges dynamikker. Vi anvender Kognitiv Sagsformulering i arbejdet med at integrere den unge i huset og uddanne personalet internt til at arbejde individuelt.

Det giver et overblik over, hvilken målgruppe, den unge er anbragt efter, samt hvilke mestringsstrategier den unge anvender, når noget bliver svært. Vi finder det yderst vigtigt at danne os en forståelse for den unge fra anbringelsens opstart – både hvilke udfordringer den unge har, men også ressourcer og hvordan den unge påvirkes positivt.

Personalet er blevet uddannet gennem et 8-dages kursus af Specialistgruppen – KRAP danmark.dk inden for KRAP.

Vi har dannet en dedikeret gruppe af personale, der sikrer, at metoden anvendes konsekvent i praksis. Ønsker i flere oplysninger om KRAP findes det her: https://krapdanmark.dk/