Målgruppen

Opholdsstedet Nordkraft er godkendt til at modtage seks unge i alderen 12 til 17(22)  år.

Målgruppen beskrives via et eller følgende punkter:

  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Kriminalitet – ikke personfarligt
  • Voldeligt overgreb
  • Andet socialt problem
  • Dømt til strafferetslig foranstaltning
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Indadreagerende adfærd
  • Udadreagerende adfærd
  • Anden psykisk vanskelighed

Målgruppen dækker ikke unge, der har været udsat for seksuelle overgreb samt unge i aktivt misbrug.

Der lægges i visitationen stor vægt på, at nye unge matcher den aktuelle beboergruppe. Det vurderes, hvorvidt en ny ung kan profitere af og bidrage til den eksisterende gruppe.