Målgruppen på Nordkraft

Opholdsstedet Nordkraft er godkendt til at modtage seks unge i alderen 12 til 17(22) år.

Målgruppen beskrives via et eller følgende punkter:

  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Indadreagerende adfærd
  • Udadreagerende adfærd

Målgruppen dækker ikke unge, der har været udsat for seksuelle overgreb samt unge i aktivt misbrug.

Der lægges i visitationen stor vægt på, at nye unge matcher den aktuelle beboergruppe. Det vurderes, hvorvidt en ny ung kan profitere af og bidrage til den eksisterende gruppe.