Pædagogiske principper

Vi arbejder efter en ideel struktur, der er til stede hele tiden. Strukturen skal bidrage til at kompensere for de unges manglende indre kontrol, samt bringe mindre ydre kaos i dagligdagen. Vi tilsigter altid at arbejde med så stor indre styring som muligt. Det er vigtigt, at de unge er i positiv udvikling under anbringelsen – og finder redskaber i forhold til at leve livet – både hos os og i fremtiden på egne ben.

Relationsarbejdet og respekt for det enkelte menneske er det grundlæggende i vores institution. Vi arbejder på at skabe rammer, hvor støttesystemer og pædagogiske tiltag er individuelt tilrettelagt. Den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret og anerkendende og har sit udgangspunkt i, at den enkelte unge skal have størst mulig grad af indflydelse.

Vi ser den enkelte som aktør – det handler om den betydning pædagogens forståelse af og kendskab til den enkelte, har for den unges læring og vækst. Vi opfatter den enkelte som aktiv, bevidst, skabende – og trods eventuel modstand har vi en tro på, at den enkelte ønsker vores hjælp, men måske ikke selv har erkendt det endnu.

Vi ønsker at skabe et udviklingsfremmende samspil mellem den unge og pædagog gennem dialog.

Vi er optagede af, hvordan vi anvender sproget og stiller spørgsmål, så den enkelte vi taler med, finder frem til egne foretrukne historier om sig selv, ud fra deres levede erfaringer. Når der tales om problemer, undersøges det, hvordan problemet påvirker forskellige områder af den unges liv, samt hvordan problemet har haft held til at få den indflydelse på personens handlinger og selvopfattelse.

Vi smider ikke vores unge ud, men er professionelle i vores visitation. Vi er optagede af, at hver enkelt ung matcher målgruppen samt vores øvrige anbragte. Når udfordringerne bliver store, ændrer vi vores rammer og pædagogiske tilgang, således der skabes en grundlæggende ro og tryghed.