Rammerne for det pædagogiske arbejde

Vi ser struktur og klare holdninger som de pædagogiske rammer og grundelementer i forhold til, at den enkelte kan udvikle sig. Det er vigtigt for os, at den unge ved, hvordan hverdagen ser ud – det er ikke vigtigt for os, hvorledes rammerne ser ud i det enkelte tilbud – forstået på den måde at målgruppen kan have forskellige behov for struktur og rammer.

Vi tilpasser os den unges behov indenfor de pædagogiske rammer – og ikke omvendt.

Vi arbejder med den unge ud fra deres kompetencer, ressourcer og udfordringer. Det er fortsat pædagogerne, der har ansvaret og er garant for deres oplevelser af succes og “at kunne”. Vi udvikler og udbygger ansvarlighed og tilliden, til at de selv kan.

I stikordform er vores indsatsområder i den første udvikling af den unge følgende:

  • Gendanne og opbygge relationer, selvindsigt, tillid, selvtillid og selvværd.
  • Opbygge og danne sociale kompetencer.
  • Skolegang eller videre uddannelse. Vi har succes og erfaring med at få den unge i praktik og finde lærepladser i nærmiljøet.
  • Fornemmelse for egen krop, personlig hygiejne og evnen til at holde orden omkring sig selv.
  • Lære at sætte ord på sine følelser og bruge dem positivt.
  • Lære at kanalisere sine følelser det rigtige sted hen og få redskaber til at hensigtsmæssige reaktionsformer.
  • Lære at overskue og strukturere egen hverdag.
  • Selvstændighedstræning.

Vi erfarer, at struktur og ro omkring den unge frigør energi og ressourcer, således en skolegang/uddannelse kan overskues. Vi oplever ny sikkerhed ved den unge, når der langsomt udsluses til det omkringliggende samfund gennem praktik, skolegang, sportsklubber etc.

Vi er klar over, at det ikke er fremtidssikrende at skærme den unge mod omgivelserne, hvorfor vi forsøger at sluse dem videre. Vi oplever ofte kriser i forhold til fx hjemrejse – vi samler den unge op, og via samtale/dialog finder vi strategier og redskaber til at komme videre. Vi genner omsorgsfuldt den unge videre, således der opleves succes, samt denne langsomt bliver i stand til at magte den gældende situation. Vores mål er, at den unge kan klare sig selv i forskellige situationer.

Gennem målskemaer, der redigeres på personalemøde, vurderer vi vores metoder og pædagogiske strategier. Vi sigter mod at lære den unge at klare sig selv i det samfund denne er en del af.

Vi vægter højt, at vi tilbyder aktivitet sammen med den unge – samlet samt individuelt. Det er via samvær, vi skaber tilliden, relationen og et fælles tredje. Aktivitet kan være mange ting, og en daglig ramme for det pædagogiske arbejde er hjemmets praktiske opgaver; lave mad, rydde op, støvsuge, lave lektier etc.