Rømning på Nordkraft

Vi har udarbejdet individuel beredskabsplan, i tilfælde af rømning fra institutionen.

Vi er af den opfattelse, at rømning ofte sker, hvis den unge er presset ud i dette – enten psykisk eller i forbindelse med et ønske om at være sammen med venner/veninder i en form, vi ikke støtter op omkring.

Vi flytter vores praksis til den unges tilhørssted, og er i nærheden indtil denne overtales til at komme med retur. Vi anvender aldrig magt, men forsøger verbalt at motivere til at genoptage samarbejdet.

Vi samarbejder med politiet, hvis vi mener der er behov.