Rollemodeller

Alt personale bisidder en høj grad af personlig og faglig kompetence. Der tilstræbes, at fire ud af seks ansatte er faglærte pædagoger, og vi opfordrer til videre uddannelse indenfor målgruppen. Personalet uddannes internt. Personalet uddannes til at arbejde med vores metode, KRAP.

Personalet er psykisk robuste, og magter at håndtere at stå i krydspresset mellem ydre og indre struktur – mellem faglige og sociale udfordringer. Personalegruppens grundværdier stemmer overens med vores værdigrundlag samt menneskeanskuelse om, at den unge er aktør.

Personalegruppen er sammensat af begge køn – mennesker med forskellige interesser/kompetencer. Fælles for dem alle, er at de ønsker at være en del af den unges liv.

Vi har en god og homogen gruppe, der kan give kollegial supervision. Det er altafgørende, at vi har tillid til hinanden og tør indgå i dialog – de ansatte imellem. Arbejdet med målgruppen fordrer først og fremmest, at vi er harmoniske, engagerede og arbejder i samme retning.

Vi udvikler os med opgaverne i huset:

  • Personalemappe tilgængelig i internt system
  • Der introduceres til vores pædagogiske tilgange, brugen af ugeplaner og individuelle målskemaer.
  • Der oplæres i brugen af vores interne system, samt vores måde at skrive dagbog på.
  • Samtlige ansvarsområder er veldefinerede skriftligt.
  • Vi har et kontaktpersonsystem med en primær og sekundær ansvarlig for den enkelte – ligeledes veldefineret skriftligt.
  • Vi modtager supervision – alt efter hvilke unge vi har i huset, benytter vi os af fagrelevante professionelle.
  • Vi har overlap i vagtplanen, således der kan overdrages på ordentlig måde.