Struktur

Struktur og klare holdninger anvendes som pædagogiske rammer og grundelementer i forhold til, at den enkelte kan udvikle sig. Det er vigtigt for os, at den unge ved, hvordan hverdagen ser ud.

Hverdagen er lagt i fast struktur, således alle måltider er på fastlagte tidspunkter hver dag. Personalet holder strukturen og de unge lærer det ret hurtigt. Det er vigtigt for målgruppen på Nordkraft at vide, hvornår tingene sker, og det giver ressourcer til at navigere i øvrige udfordringer i livet.

Den unge har en ugentlig vaskedag, hvor alt vasketøjet vaskes. Den unge er med til at lave aftensmad sammen med pædagogen. Det er vigtigt pædagogisk at have denne kontakt, og samtidig giver det rutiner i forhold til fremtiden, der måske skal foregå i egen lejlighed. Når den unge er klar til udfordringen, står denne alene for madlavningen, således en opskrift kan følges uden hjælp, og den unge får en fornemmelse af, at mestre madlavningen. Den unge opfordres dagligt til at få ryddet op på deres værelse, og er det ikke muligt at mestre dette alene, er der pædagogisk støtte hertil.

Der aftales individuelt rammer for hjemrejse til familien. Vi har ugentlig ungeaktivitet, hvor alle har medbestemmelse i forhold til aktiviteterne.

Vi har en stor berøringsflade – dette være i forhold til kontakter indenfor ishockey, fodbold, håndbold, basketbold, tennis, svømning og styrketræning. I Aalborg Kommune er der mulighed for at komme i væresteder, klubber og andre arrangementer, der passer til den enkeltes funktionsniveau og sociale kompetencer.

Vi mener, det er vigtigt at give succesoplevelser, hvor de unge bliver bekræftet i det de gør, samt bliver rost og anerkendt, som den de er. Derved kan udarbejdelse af en positiv selvværdsfølelse iværksættes og en tro på sig selv og andre styrkes. Vi forsøger at implementere den unge således denne danner en form for et netværk og bliver en del af nærmiljøet.