Tilgang til de unge

Som nævnt i vores værdigrundlag er relationsarbejdet og respekt for det enkelte menneske det grundlæggende i vores institution. Der arbejdes på at skabe rammer, hvor støttesystemer og pædagogiske tiltag er individuelt tilrettelagt. Den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret og anerkendende og har sit udgangspunkt i, at den enkelte skal have størst mulig grad af indflydelse.

Vores unge kommer ofte med en erfaring af at være misforstået. Denne negative erfaring søges ændret, og det kan kun gøres ved at være sammen med dem, og respektere dem, som de er.

Den enkelte har to faste kontaktpersoner blandt personalet, der er til rådighed, når der er problemer eller brug for hjælp. Der trænes i daglige gøremål, så overgangen til at kunne klare sig selv, når man ikke længere bor hos, bliver lettere.

Vi arbejder efter en ideel struktur, der er til stede hele tiden. Målgruppen har generelt brug for klare regler/rammer og klare tilbagemeldinger, opmuntring, støtte og belønning (opmærksomhed og omsorg). Strukturen skal bidrage til at kompensere for den unges manglende indre kontrol, samt bringe mindre ydre kaos i dagligdagen.

Vi ser den enkelte som aktør – det handler om den betydning pædagogens forståelse af og kendskab til den enkelte, har for den unges læring og vækst. Vi opfatter den enkelte som aktiv, bevidst, skabende – og trods eventuel modstand har vi en tro på, at den enkelte ønsker vores hjælp, men måske ikke selv har erkendt det endnu. Vi ønsker at skabe et udviklingsfremmende samspil mellem den unge og pædagog gennem dialog.