UKN på Nordkraft

Vi har samarbejde med Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor vi arbejder ud fra foranstaltninger, der er truffet afgørelse om, i forbindelse med at en ung mellem 10-17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet.

Forbedringsforløbet har til formål at afholde den unge fra en kriminel løbebane, samt at øge den unges udvikling og trivsel. Ydermere, har vi i disse forløb tæt kontakt med myndighedsrådgivere, særligt under kriminalforsorgen, hvor vi støtter den unge i at overholde de sanktioner, der er blevet sat. Dette kan f.eks. være at overholde mødepligt til samtaler med kriminalforsorgen, overholde hjemkomsttider, fastholdelse i uddannelsesforløb, inddragelse i foreningslivet, misbrugsbehandling mv.