Ungdomssanktion på Nordkraft

Når kommunen vælger at tilknytte Nordkraft til en sanktionsdømt ung, er forvaltningen sikret et kvalitativt og veldokumenteret forløb.

Vi modtager sanktionsdømte i alle faser og tilrettelægger forløbet individuelt i samarbejde med den enkelte, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere.

Modtager vi den unge i fase 2, er vi parate til at indlede samarbejdet, mens denne er anbragt i sikret afdeling. Vi opretter en form for kontakt i samarbejde med institutionen.

Når den unge er klar til fase 2 og ophold på åben institution udarbejdes der individuel behandling for denne unge. Alt arbejde dokumenteres dagligt, og er tilgængeligt for anbringende myndighed.

Anbringelse under ungdomssanktion varierer ikke videre fra ethvert andet forløb i institutionen. Der arbejder under samme værdigrundlag, med samme personalegruppe og samme pædagogik. Forskellen er, at de sociale myndigheders pålæg om opholdssted, der er fastsat i straffelovens §74a, stk. 2, pkt. 2.