Værdigrundlag på Nordkraft

Tryghed, respekt og tillid

Værdigrundlaget på Nordkraft tager sit udgangspunkt i grundlæggende værdier som tryghed, respekt, tillid og indflydelse på egen livssituation.

Ledelsen på Nordkraft har fokus på udstrakt medarbejderindflydelse, og ser det som en afgørende faktor, at beslutningsprocesserne og den pædagogiske kompetence er placeret, så der kan tages ansvarlige og hurtige beslutninger i det daglige pædagogiske arbejde.

Dette indebærer, at alle medarbejdere optræder som engagerede rollemodeller og udviser accept og respekt for det enkelte menneske.

Værdigrundlaget er udarbejdet i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det danner rammen omkring det pædagogiske arbejde.

Vi modtager ikke brugere med medført hjerneskade, brugere med erhvervet hjerneskade – samt brugere med fysisk funktionsnedsættelse.

Vores værdigrundlag

  • Vi fokuserer på, at skabe stabile, forudsigelige og genkendelige rytmer.
  • Vi skaber mulighed for udvikling af en tæt relation til åbne, ærlige og tillidsfulde pædagoger.
  • Vi giver altid den enkelte mulighed for indflydelse på egen udvikling og livssituation.
  • Den enkelte og deres familier møder altid en engageret, fordomsfri og troværdig pædagog.
  • Vi søger altid en positiv og konstruktiv kommunikation i bestræbelserne på udvikling af det pædagogiske arbejde.
  • Vi tager alle ansvar for en grundig og indholdsrig dokumentation for den udvikling den enkelte gennemgår under opholdet på Nordkraft.
  • Vi tilstræber vide rammer for personlig og faglig medarbejderudvikling. Ledelse og medarbejdere tager i fællesskab ansvar for sundhed og trivsel på vores arbejdsplads.