Visitation

Karsten L. Pedersen
Kontaktinfo: 45 71 72 28 78 / klp@opholdsstedet-nordkraft.dk

Mari Ann Kindsbo
Kontaktinfo: 45 42 14 94 01 / mak@opholdsstedet-nordkraft.dk